Trail?

Het doel

Het doel van de Fryslântrail is, om voor (volwassen) leidinggevenden en stamleden een inspiratiebron te zijn. De ervaringen, opgedaan tijdens de trail, kunnen weer gebruikt worden om uitdagende tochten in elkaar te zetten voor de jeugdleden. De trailorganisatie probeert dan ook ieder jaar weer vernieuwende tochttechnieken en posten te bedenken, ondanks het feit, dat dit telkens weer de nodige zweetdruppeltjes kost. De leidraad voor alle technieken is en blijft echter het boek “Hiken” van Scouting Nederland

Zo lang

De lengte van de tocht is uitgedrukt in uren, zo’n 8 tot 12 uur “gaans”. Dit is inclusief puzzelen en posten. De nadruk van de trail ligt voornamelijk bij de presentatie van de tochttechnieken en niet bij snelheid. Toch kunnen we het niet nalaten om na afloop even te noemen wie de snelste deelnemers waren.

Natuurlijk is de tocht ook toegankelijk voor niet-leidinggevenden. Zelfs (oud)-bestuursleden hebben afgelopen jaren veel lol beleefd aan oplossen van schier onmogelijke Rubik’s cubes, of hun geprobeerd zich te oriënteren op nauwelijks hoorbare piepertjes. Na afloop van de tocht is er dan ook altijd ruim de gelegenheid om met elkaar en de organisatie onder het genot van een hapje en een drankje de tocht uitgebreid te evalueren.

Verloop van de trail

De trail start op een onbekende locatie in noord Nederland (Friesland, Groningen of Drente) de locatie wordt al dan niet door middel van een puzzel bekend gemaakt, plus minus een week van te voren. De oplossing van de puzzel is te controleren bij het trail team. De puzzel leidt je naar de verzamellocatie (niet altijd het startpunt). Hier staat de koffie klaar en worden de routeboekjes uitgedeelt. Van deze locatie start de trail, soms zul je nog een stukje moeten rijden, hou hier rekening mee als je je laat brengen.

De locatie waar je slaapt is een andere dan waar de auto staat. Er is de mogelijkheid om je bagage te laten vervoeren naar de eindlocatie. De volgende dag worden de bestuurders terug gebracht naar de parkeerplaats.